Okienko zmiany narzędzia – dodawanie własnego GUI do Axisa

Plik /usr/bin/axis po funkcji parse_gcode_expression(e) a przed definicją klasy _prompt_areyousure wstawiamy nasą klasę:

(tak, def prompt_tool(title, text) jest już poza definicją klasy)

Czytaj dalej